Thursday, October 6, 2022
HomePhysicsBe a part of our 2022 AS Summer season Programme – Physics...

Be a part of our 2022 AS Summer season Programme – Physics and Astronomy outreach


We’re thrilled to announce that in June we are going to as soon as once more be internet hosting our nose to nose, well-liked 3-day non-residential workshop for AS stage college students.  The workshop is aimed toward college students who’re contemplating pursuing a physics diploma.

This free occasion will happen on Monday 13 – Wednesday 15 June 2022, from 10:00-16:30 at Cardiff College Faculty of Physics and Astronomy.  A extra detailed programme will probably be launched nearer to the time, however will embrace talks, lectures and workshops delivered by workers and college students from the Faculty of Physics and Astronomy.

Lectures and workshops will probably be focused at AS stage (Yr 12) college students and supply an perception into Physics past A-level, corresponding to:

  • Gravitational Waves
  • Astronomy and Cosmology
  • Medical Physics
  • Nanophysics
  • Lasers
  • Semiconductor know-how

College students ought to apply utilizing this utility type:

The deadline for functions is 23:59 on Friday 27 Might 2022. Within the case of over subscription locations will probably be allotted on a primary come first served foundation.

 

Testimonials and Analysis

“An awesome perception into subjects we now have not lined”

“I actually loved the pleasant atmosphere and the steadiness of the talks and workshops”

100% of members rated the occasion 4 or 5 out of 5, and would advocate it to different college students

62% of members reported being extra prone to examine physics at College

 

 

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y byddwn yn cynnal ein gweithdy dibreswyl 3-diwrnod poblogaidd i ddisgyblion Safon UG unwaith eto ym mis Mehefin, a hynny wyneb-yn-wyneb.Mae’r gweithdy ar gyfer y rhai sy’n ystyried astudio ar gyfer gradd ym maes ffiseg.

Bydd y gweithdy rhad ac am ddim hwn yn cael ei gynnal o 10:00 tan 16:30 ddydd Llun, 13 Mehefin tan ddydd Mercher, 15 Mehefin 2022, a hynny yn Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Prifysgol Caerdydd. Bydd rhaglen fwy manwl yn cael ei chyhoeddi’n agosach at yr amser, ond bydd yn cynnwys cyflwyniadau, darlithoedd a gweithdai gan workers a myfyrwyr o’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth.

Cynulleidfa darged y darlithoedd a’r gweithdai fydd disgyblion Safon UG (blwyddyn 12). Bydd y rhain yn rhoi syniad o’r pynciau nad ydynt yn cael eu hastudio ar lefel Safon Uwch, fel:

Tonnau Disgyrchol
Seryddiaeth a Chosmoleg
Ffiseg Feddygol
Nanoffiseg
Laserau
Technoleg lled-ddargludyddion

Dylai disgyblion wneud cais drwy lenwi’r ffurflen gais hon:

Rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 23:59 ddydd Gwener, 27 Mai 2022. Os bydd gormod o geisiadau’n dod i legislation, bydd y lleoedd sydd ar gael yn cael eu rhannu ar sail y cyntaf i’r felin.

 

Tystebau a gwerthusiad

“Cipolwg gwych ar bynciau nad ydym eto wedi’u hastudio”

“Mwynheais y rhan fwyaf o’r sgyrsiau, yr amgylchedd cyfeillgar a’r cydbwysedd rhwng y sgyrsiau a’r gweithdai yn fawr”

Rhoddodd bob un a gymerodd ran sgôr o 4 neu 5 allan o 5, a byddent yn ei argymell i fyfyrwyr eraill

Nododd 62% o’r cyfranogwyr eu bod yn fwy tebygol o astudio ffiseg yn y Brifysgol

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments